Fondurile de obligațiuni, o soluție viabilă pentru investitori și în contextul pandemiei de COVID-19

Fondurile de obligațiuni, o soluție viabilă pentru investitori și în contextul pandemiei de COVID-19

Fondurile de obligațiuni reprezintă în continuare o opțiune viabilă de a economisi eficient, cu o volatilitate relativ mică, chiar și în această perioadă de instabilitate.


Într-o coordonare fără precedent, băncile centrale de pe întreg mapamondul au prezentat măsuri de susținere a piețelor financiare. Banca Centrală a Americii (FED) a tăiat dobânda de referință la 0% și a reînceput programul său de cumpărare de titluri de stat, de 700 de miliarde $. Banca Centrală Europeană a anuntat la rândul său un program de achiziții de obligațiuni suverane și corporative în valoare de 750 miliarde de Euro. Foarte multe bănci centrale, printre care cele ale Japoniei, UK, Canadei, Elveției, Poloniei și Croatiei, fac injecții de lichiditate în piețele financiare.

Măsurile de relaxare monetară sunt preluate de băncile centrale din toată lumea, iar vineri 20.03.2020 Banca Națională a României a anunțat la rândul ei un program curajos de relaxare monetară.

Astfel, Banca Națională a României a hotărât următoarele:

•    Reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5 la sută, la 2,0 la sută începând cu data de 23 martie 2020; 
•    Îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±0,5 puncte procentuale de la ±1 punct procentual. Astfel, începând cu 23 martie 2020, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 1,50 la sută, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se reduce la 2,50 la sută, de la 3,50 la sută. Pe acest fond, este de așteptat ca principalele cotații ROBOR să cunoască o ajustare descendentă semnificativă; 
•    Furnizarea de lichiditate a instituțiilor de credit prin intermediul operațiunilor repo (operațiuni revesibile cu titluri de stat) în vederea asigurării funcționării fluente a pieței monetare și a altor segmente ale pieței financiare; 
•    Cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară în vederea consolidării lichidității structurale din sistemul bancar care să contribuie la finanțarea în bune condiții a economiei reale și a sectorului public.

În funcție de evoluția situației, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României este pregătit să decidă și reducerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și a celei aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit.

Aceste vești sunt pozitive pentru fondurile de obligațiuni, al căror preț crește atunci când dobânzile de referință scad (investitorii cumpără obligațiunile existente, fiindcă în viitor vor plasa banii la dobânzi mai mici). 

Chiar dacă, pe termen scurt, piețele de obligațiuni au înregistrat volatilitate crescută, ne așteptăm, așadar, ca toate măsurile de relaxare monetară ale băncilor centrale să înceapă să își facă efectul în perioada următoare.

Este foarte important să vă reamintiți că deciziile de investiții bazate pe emoții sunt de cele mai multe ori nefavorabile intereselor dumneavoastră. În momente în care volatilitatea este ridicată și implicit și emoțiile sunt mari, este foarte util să vă reamintiți orizontul de timp pe care l-ați avut în vedere inițial pentru economisire. Este important să nu luați decizii pripite sub impulsul emoțiilor, chiar dacă mișcările în sus și în jos ale prețului unităților dumneavoastră de fond sunt mai mari decât în mod obișnuit.

O rascumpărare în astfel de situații generează o marcare reală a unei pierderi până atunci teoretice, în portofoliul dumneavoastră. Nu excludem posibilitatea ca această perioadă de volatilitate să mai continue pentru o perioadă de timp, dar istoria ne-a demonstrat că pe termen mediu și lung, având în vedere toate măsurile de sprijinire a economiei mondiale, luate de băncile centrale la nivel internațional, fondurile de obligațiuni pot să genereze câștiguri mai mari decât produsele de economisire clasice.

Astfel, avem încredere că, printr-o administrare eficientă, vom putea avea pe termen mediu și lung, randamente superioare produselor clasice de economisire, fie că vorbim de OTP Obligațiuni, OTP Euro Bond sau OTP Dollar Bond.

Acest mesaj are caracter informativ și nu reprezintă o recomandare de investiții din partea OTP Asset Management România SAI S.A. sau o ofertă fermă de a contracta produsele financiare la care face referire acesta. De asemenea, mesajul nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. OTP Asset Management România SAI S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate. Vă atenționăm că valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau poate scădea în timp, iar performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Citiți prospectele de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI) înainte de a investi în fonduri de investiții. Prospectul de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor (DICI), precum și informații complete puteți obține de la sediile Distribuitorilor OTP Bank România, precum și pe site-ul societății www.otpfonduri.ro

OTP Asset Management România SAI SA - Aleea Alexandru 43, Sector 1, 011822, București, Societate administrată în sistem dualist. Tel:+40313085563; Fax:+40313085555, office@otpfonduri.ro . CUI22264941, ORC nr. J40/15502/15.08.2007, Decizie autorizație ASF nr.2620/18.12.2007, Înregistrată în Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400023, Capital social: 5.795.323 RON. Înregistrare ANSPDCP Nr. 8236
Depozitar: Banca Comercială Română SA 
Distribuitor: OTP Bank România Strada Buzești, nr. 66-68, sector 1, București, România; cod de identificare fiscală RO 7926069, înregistrată în Registrul Bancar sub RB-PJR-40-028/1999.
FDI OTP Obligaţiuni – Decizia ASF nr. 501/26.05.2011, Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400048, Cod ISIN: ROFDIN0001B3, FDI OTP Euro Bond – Decizia ASF nr. 1083/20.08.2010, Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400069, Cod ISIN: ROFDIN0001J6, FDI OTP Dollar Bond – Autorizația ASF nr. A/2/09.01.2014, Nr. Înreg. Registrul ASF nr. CSC06FDIR/400085, Cod ISIN: ROFDIN0001X7.